Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Verkkokauppa

Boxonin arvot

Boxon keskittyy tuloksiin, positiiviseen ryhmähenkeen ja voittavien kumppanuuksien luomiseen asiakkaidemme kanssa.

Arvomme ovat seuraavat:

Voittaminen yhdessä

Keskitymme tuloksiin, positiiviseen ryhmähenkeen ja voittavien kumppanuuksien luomiseen. Innovaatio, intohimo ja rohkeus ovat tärkeimmät onnistumisen takaajat. Sitoutumalla aidosti olemme aina voittajia.

Yksinkertaisuus

Yksinkertaistamme asioita olemalla joustavia ja tekemällä oikein alusta lähtien. Salaisuus on uteliaisuutemme ymmärtää asiakkaidemme haasteet. Ymmärtämällä haasteet voimme kehittää ratkaisuja, jotka kestävät pitkään.

Läpinäkyvyys

Kuuntelemme muita, viestimme selkeästi ja osoitamme selvästi odotuksemme. Läpinäkyvyys on koko liiketoimintamme punainen lanka. Voimme kehittyä kaikki yhdessä!

Vastuun ottaminen

Otamme kokonaisvastuun, toimimme aktiivisesti määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja pidämme sen, minkä lupaamme. Meidän tulee tarjota työntekijöille mahdollisuus kasvaa ihmisinä, niin että he voivat saavuttaa potentiaalinsa ja ottaa henkilökohtaista vastuuta asiakkaista. Nämä lupaukset koskevat kaikkia!

Lisää Boxonista

Tietoja Boxonista

Matkamme pääkaupunkiseudulta kansainväliseksi pakkaustarpeiden ratkaisijaksi.

Sosiaalinen vastuu

Toimintamme perustuu korkeaan etiikkaan ja suureen arvostukseen niin työntekijöitämme kuin yhteistyökumppaneitamme kohtaan.

Vastuumme

Yritysideamme ja -strategiamme tukevat hyvää ympäristötyötä ja sosiaalista vastuuta.

loading symbol