Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Laatu ja ympäristö

Ympäristönäkökohdat on integroitu Boxonin liiketoimintaan. Pyrimme jatkuvaan kestävään kehitykseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme parantamaan energia- ja luonnonvarojen käyttöä, edistämään materiaalien ja energian talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä sekä ehkäisemään ja rajoittamaan ympäristön saastumista. Lakisääteisiä säännöksiä pidämme vähimmäisvaatimuksina.

Vastaamme asiakkaiden ja toimittajien toiveisiin ja pyrimme vastaamaan markkinoiden ympäristövaatimuksiin. Raaka-aineiden valinnan tulisi johtaa korkeaan tuoteturvallisuuteen ja vastata ympäristöstandardeja.

Mm. kuitupohjaisten pakkausmateriaalien ympäristövaikutusten arvioimiseen on kehitetty erilaisia sertifiointeja, joiden mukaisesti tuotettuja tuotteita Boxon Oy pyrkii tarjoamaan asiakkailleen.

Ympäristövaikutukset

Boxon pyrkii jatkuvasti minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset. Boxon Oy:n hankkima sähkö on alkuperätakuumerkittyä ja 100 % uusiutuvaa energiaa.

VENI_sertifikaatti_300x300px.png

Boxonin päätoimialana ovat kaupankäynti ja jakelu. Vain muutamat konsernin yrityksistä harjoittavat valmistusta. Tämä tarkoittaa, että Boxonin ympäristövaikutukset ovat vähäiset ja liittyvät pääasiassa valmiiden tuotteiden kuljetuksiin, liikematkoihin ja jätehuoltoon.

Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon koko tuotantoketjussa, mikä varmistaa, että tuotteiden komponentit ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Tärkeitä asioita

Vastuumme

Yritysideamme ja -strategiamme tukevat hyvää ympäristötyötä ja sosiaalista vastuuta.

Sosiaalinen vastuu

Toimintamme perustuu korkeaan etiikkaan ja suureen arvostukseen niin työntekijöitämme kuin yhteistyökumppaneitamme kohtaan.

Arvot

Keskitymme tuloksiin, positiiviseen joukkuehenkeen ja rakentamaan voittavia kumppanuuksia asiakkaidemme kanssa.

loading symbol