Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Verkkokauppa

Automatisointiratkaisut ja integraatio

Tehokas pakkausvirta luo kilpailuetuja. Automatisoitujen pakkaus- ja merkintäratkaisujen integroiminen osaksi liiketoimintaa voi auttaa säästämään kokonaiskustannuksissa ja lisäämään asiakkaiden saamaa lisäarvoa.

Automatisoinnin yhteydessä me analysoimme tuotteet, saapuvat ja lähtevät pakkausvirrat, työprosessit, tuotemerkkivaatimukset ja yleiset tarpeet. Seuraavassa vaiheessa me määritämme, missä paikoissa tuottavuutta, tehokkuutta ja lopulta kannattavuutta voi parantaa.

Järjestelmään integroidut pakkaus- ja merkintäratkaisut

Boxon on jo monen vuoden ajan kehittänyt koneita, joiden avulla sekä tuotteita että pakkauksia voi pakata, suojata, sinetöidä ja merkitä. Olemme asiakkaidemme tarpeet huomioiden vieneet tämän askeleen pidemmälle ja tarjoamme nyt järjestelmiin integroituja ja asiakaskohtaisia ratkaisuja kolmella tasolla.

Taso 1 – Itsenäiset (Stand-alone) ratkaisut

Tämä on ensimmäinen vaihe automatisoitujen ratkaisujen käyttöönotossa. Myyjämme auttavat asiakkaan tarpeiden perusteella valitsemaan oikean koneen.

Taso 2 – Puoliautomatisoidut ratkaisut

Pakkausvirta analysoidaan ja asiantuntijatiimimme auttaa löytämään optimaalisen ratkaisun. Kyse voi olla koneesta pyörivällä varrella, joka suorittaa jonkin tietyn prosessin tai kuljetushihnasta, joka vie tuotteet yhdestä paikasta toiseen.

Taso 3 – Täysautomatisoidut ratkaisut

Tämä taso sopii yleensä yrityksille, joiden pakkausvolyymi on suuri ja monimuotoinen. Analysoimme silloin koko materiaalivirran tai määritämme, mitkä automatisoidut ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan yrityksen tarpeet. Kyse voi olla kokonaisesta pakkauslinjasta sisäänrakennetuin konein, joka lisäksi yhdistetään liiketoimintajärjestelmään.

Lisätietoja automatisoinnista

Paketointi

Joustavuus ja optimointi ovat ensisijaisen tärkeitä tehokkuuden lisäämisen kannalta.

BoxOnDemand

Materiaalien käsittely

Työkalut ja koneet helpottavat tavaroiden käsittelyä.

Ohjelmistointegraatio

Tietojen siirto järjestelmien välillä ehkäisee virheitä.

Lajittelu

Paketoinnista ja tavaravirrasta kannattaa tehdä mahdollisimman ergonominen ja tehokas.

loading symbol