Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Erikoispakkaukset

Skövdessä Länsi-Götanmaalla sijaitseva Volvo Carsin moottoritehdas on yksi maailman automatisoiduimmista moottoritehtaista. Siellä käsitellään monia eri moottorikomponentteja ja kootaan moottoreita koko Volvo-konsernia varten.

Volvo-logo.jpg

Asiakkaan haaste

Noin 2 vuotta ennen uuden moottorimallin valmistuksen aloittamista alkaa normaalisti myös pakkauskonseptin kehitys kutakin moottorikomponenttia varten. Tavaravirta-, käsittely ja asennusvaatimukset punnitaan. Mittoja, puhtautta, automatisointia, herkkyyttä ja muita asioita koskevat vaatimukset määritetään ja pakkausjärjestelmä valitaan niiden perusteella.

Boxonin ratkaisu

Boxon-konserniin kuuluva Boxon Tech -liiketoiminta-alue keskittyy ainutlaatuisiin pakkausratkaisuihin johtaville eurooppalaisille autonvalmistajille ja on johtanut Volvo Carsin kanssa suoritettavaa projektia. Konsepti perustuu asiakkaan toimitusketjun kokonaiskuvan hahmottamiseen ja puristemuovatun muovipakkauksen kehittämiseen joko uudelleen käytettävänä pakkauksena tai kertapakkauksena. Uusien ratkaisujen avulla vakiopakkausten tarvetta voidaan vähentää.

quote_37x26.png  Boxonin kanssa tehtävän yhteistyön yhtenä etuna on se, että me puhumme samaa kieltä. Keskusteluyhteytemme on hyvä, ja Boxonilla on paljon tietoa kokoonpanosta sekä tavaravirtojen kulusta, Volvon pakkausinsinööri Åke Axelsson selvittää.

loading symbol