Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Arvomme ja sitoumuksemme

Vuonna 2020 Boxon on hyväksynyt CSR-julistuksen, jossa sitoudumme tiettyihin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Samana vuonna liittyimme YK:n Global Compact -aloitteeseen, joka on maailman suurin yritysten yhteiskuntavastuualoite. Boxonin yhteiskuntavastuupolitiikka yhdessä YK:n Global Compactin kymmenen periaatteen kanssa muodostaa kaiken yhteiskuntavastuutoimintamme ja -tavoitteidemme perustan.

Tämän tuloksena kehitettiin yksityiskohtainen strategia, jossa kaikki osastot ja työntekijät olivat mukana. Webinaarit, koulutukset ja seminaarit johtivat koko konsernin kattavaan systemaattiseen strategiaan, joka vaatii työntekijöitä kaikilla tasoilla.

Tietoisuus ja motivaatio ovat korkealla kaikkien Boxonin työntekijöiden keskuudessa. Siksi yhteiskuntavastuun tavoitteiden saavuttaminen ei rajoitu yksittäisiin rooleihin, vaan se on kiinteä osa yrityksen strategiaa ja päivittäistä työtämme.

Yhteiskuntavastuun julistusta ja sitoutumista YK:n Global Compact -sopimukseen täydentävät omat ydinarvomme, joita olemme noudattaneet vuodesta 2011 lähtien. Ns. VETA-arvoissa luomme perustan yrityskulttuurillemme ja toimintatavallemme - yhdessä ja liikesuhteita.

Yhteiskuntavastuun julistusta ja sitoutumista YK:n Global Compact -sopimukseen täydentävät omat ydinarvomme, joita olemme noudattaneet vuodesta 2011 lähtien. Ns. V.E.T.A.-arvoissa luomme perustan yrityskulttuurillemme ja toimintatavallemme - yhdessä ja liikesuhteissamme.

Linja

Kestävän kehityksen raportti

 

Boxon-konsernin vastuullisuusraportti julkaistaan ​​joka vuosi. Se kokoaa yhteen kaikki yhteiskuntavastuuseen liittyvät toimet kuluneen vuoden aikana ja heijastelee sekä sen omia tuloslukuja että ulkoisia näkökohtia toimittaja- ja asiakastasolla. Se dokumentoi myös nykyisen yrityksen rakenteen, yleiskatsauksen kaupallisesta toiminnasta ja ulkoisista aloitteista. Koska Global Compact edellyttää jäseniltään säännöllistä kommunikointia edistymisestä, kestävän kehityksen raporttimme sisältää myös toimintamme neljällä pääalueella, jotka ovat ihmisoikeudet, työoikeus, ympäristö ja korruptio, sekä kymmenen periaatetta.

Raportti noudattaa GRI:n (Global Reporting Index) standardeja ja ohjeita ja on suunnattu kaikille sidosryhmille.

Lue raportti
Linja

Tavoitteemme 2025

Vuonna 2020 Boxon on hyväksynyt CSR-julistuksen, jossa sitoudumme tiettyihin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Julistus määrittelee tavoitteemme, jotka haluamme saavuttaa vuoteen 2025 mennessä ja koskee kaikkia Boxonin yksiköitä.

 

Tutustu tavoitteisiimme
tyhjä rivi
loading symbol