Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

CSR - Yleiset periaatteet

Boxon tekee työtä kestävän kehityksen puolesta, joka tarkoittaa pitkäaikaisten ympäristövaikutusten huomioimista ja tasapainoa sosiaalisten ja ekonomisten vaatimusten välillä.

Vastuu tämän yhteiskuntavastuun ja ympäristöpolitiikan noudattamisen varmistamisesta kuuluu Boxonin konsernijohtajalle, kun taas vastuu politiikan noudattamisesta jokaisessa tytäryhtiössä kuuluu tytäryhtiön toimitusjohtajalle.

Boxon kehittää ja ylläpitää kannattavaa, kestävää ja eettistä liiketoimintaa. Yhtiöllä on pitkä historia vastuullisesta liiketoimintakäytännöstä, joka sitoutuu tulevaisuuteen.

Olemme vuorovaikutuksessa kunnioittavasti toimintaympäristöjemme, työntekijöidemme, liikekumppaneidemme ja laajemman yhteisön kanssa. Liiketoimintakonseptimme ja strategiamme tukevat hyvää ympäristöasioiden hallintaa ja yritysten yhteiskuntavastuuta.

 

Boxon noudattaa seuraavia periaatteita:

  • Työskentelemme kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti niissä maissa, joissa toimimme.
  • Liiketoimintamme tavoitteena on toimia kaikin puolin eettisesti järkevällä ja laillisesti oikealla tavalla.
  • Tavoitteenamme on toimia tiiviissä yhteistyössä työntekijöidemme, liikekumppaneidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.
  • Työntekijöidemme tulee noudattaa Boxonin periaatteita ja ottaa vastuuta omasta toiminnastaan sekä Boxonin tuotteista ja palveluista.

Boxon tulee nähdä luotettavana ja vastuuta ottavana yrityksenä, joka noudattaa aina sitoumuksiaan. Yrityksen pitkäaikaiset liiketoimintasuhteet toimivat asiakas- ja omistaja-arvon luojana.

 

Lataa tästä Kestävän kehityksen raporttimme.

Tärkeitä asioita

Laatu ja ympäristö

Ympäristöasiat on sisällytetty Boxonin toimintaan. Suunnittelemalla ja toimimalla järjestelmällisesti ympäristö huomioon ottaen saavutetaan parannuksia.

Sosiaalinen vastuu

Toimintamme perustuu korkeaan etiikkaan ja suureen arvostukseen niin työntekijöitämme kuin yhteistyökumppaneitamme kohtaan.

Arvot

Keskitymme tuloksiin, positiiviseen joukkuehenkeen ja rakentamaan voittavia kumppanuuksia asiakkaidemme kanssa.

loading symbol