Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Erikoispakkaukset

Pakkausratkaisujen kehittämiselle ja mukauttamiselle on monia syitä. Innovatiivisten, älykkäiden ja kestävien tuotteiden kysyntä kasvaa kasvavien vaatimusten vanavedessä. Vaatimuksia asettavat sekä asiakkaat, kuluttajat että yhteiskunta. Myös lakien ja alan säännösten kaltaiset tekijät vaikuttavat erikoispakkausten kehitykseen.

Asiantuntijamme ja pakkausteknikkomme muuttavat idean ainutlaatuiseksi ja luovaksi ratkaisuksi, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja joka huomioi eri vaatimukset, kuten seurattavuuden, ympäristöystävällisyyden ja käsiteltävyyden.

Boxon on materiaaliriippumaton, ja me pyrimme luomaan oikean ratkaisun ilman materiaalirajoituksia.

Autoalan Frame Tray

Frame Tray on autoalan innovatiivinen pakkausstandardi, joka mahdollistaa kustannusten optimoinnin koko logistiikka- ja toimitusketjun laajuudelta.

Kyse on optimoidusta kierrätettävästä ja esimuovatusta kaukalosta kuljetusalustasta, joka on luotu erikseen kullekin komponentille. Skaalattavassa ja mukautettavassa pakkausratkaisussa otetaan huomioon sekä kuljetukset, käsittely että pakkauksen hinta.

Lue lisää

Erikoisratkaisujen mahdollisuudet

Optimointi

Optimaalinen ja tehokas tavaravirta on ensisijaisen tärkeä osa päivittäistä työtä.

Suunnittelu ja muotoilu

Boxon Innovation Team laatii joka viikko satoja suunnittelu- ja rakenne-ehdotuksia asiakkaille.

Volvo Cars

Noin 2 vuotta ennen uuden moottorimallin valmistuksen aloittamista alkaa normaalisti myös pakkauskonseptin kehitys

loading symbol