Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Verkkokauppa

Paperisäkit

Paperisten jätepussiemme tilavuudet vaihtelevat 60 litrasta 160 litraan. Tavallisimpia käyttöympäristöjä paperisäkeille ovat rakentaminen ja ateriapalvelu.

loading symbol