Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

Sosiaalinen vastuu

Boxonin liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin ja vahvoihin suhteisiin asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Työntekijöiden motivaatio ja pyrkimys saavuttaa hyviä tuloksia ja vuorovaikuttaa kunnioittavasti liikekumppaneidemme ja ympäristön kanssa ovat ratkaisevan tärkeitä menestyksemme kannalta.

Liiketoimintamme perustuu yksilön ja yhteisön kunnioittamiseen ja vankkaan sosiaaliseen vastuuseen.

Boxon noudattaa seuraavia sosiaalisen vastuun periaatteita:

  • Toimimme aina tavalla, joka takaa että yrityksen ja työntekijän edut eivät ole ristiriidassa.
  • Toimimme kansallisen lainsäädännön ja sosiaaliturvasopimusten mukaisesti. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeuksia järjestäytyä. Emmekä hyväksy lapsityövoimaa tai pakkotyötä.
  • Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa.
  • Tarjoamme työntekijöillemme samat mahdollisuudet iästä, ihonväristä, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai etnisyydestä riippumatta.
  • Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää.
  • Tarjoamme turvallisen työympäristön.