Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

Laatu ja ympäristö

Ympäristönäkökohdat on integroitu Boxonin liiketoimintaan. Pyrimme jatkuvaan kestävään kehitykseen.

Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme parantamaan energia- ja luonnonvarojen käyttöä, edistämään materiaalien ja energian talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä sekä ehkäisemään ja rajoittamaan ympäristön saastumista. Lakisääteisiä säännöksiä pidämme vähimmäisvaatimuksina.

Vastaamme asiakkaiden ja toimittajien toiveisiin ja pyrimme vastaamaan markkinoiden ympäristövaatimuksiin. Raaka-aineiden valinnan tulisi johtaa korkeaan tuoteturvallisuuteen ja vastaamaan ympäristöstandardeihin

Ympäristövaikutukset

Boxon pyrkii jatkuvasti minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset.

Boxonin päätoimialana ovat kaupankäynti ja jakelu. Vain muutamat konsernin yrityksistä harjoittavat valmistusta. Tämä tarkoittaa, että Boxonin ympäristövaikutukset ovat vähäiset ja liittyvät pääasiassa valmiiden tuotteiden kuljetuksiin, liikematkoihin ja jätehuoltoon.

Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon koko tuotantoketjussa, mikä varmistaa, että tuotteiden komponentit ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.