Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

Boxon kiristekalvot

Boxon korvaa syksystä 2019 alkaen perinteiset kiristekalvot uusilla ympäristöystävällisillä tuotteilla, luoden kiristekalvoille samalla kehittyneemmän standardin. Uusien kalvojen ohuempi materiaali vähentää muovin käyttöä jopa yli 30 % ominaisuuksien pysyessä samoina. Positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi pienempi materiaalintarve tuo asiakkaille myös merkittävän kustannussäästön.

Boxon tarjoaa nyt asiakkailleen uudistunutta, aiemmin Premium-nimellä kulkenutta kalvotyyppiä.

Boxon Kiristekalvot (pdf-esite)

Lisätietoja: Product Manager Joni Viljakainen
puh. 0400 592 580joni.viljakainen@boxon.fi

Perinteiset kalvot väistyvät uuden standardin tieltä muuttuen tilaustuotteiksi.

Kiristekalvo on keskeinen komponentti kuljetusturvallisuuden takaamisessa. Kalvoissa käytettävän muovimateriaalin ympäristökuormitus on kuitenkin puhuttanut jo pitkään, ja viime aikoina paine kuormituksen pienentämiseksi on kasvanut entisestään. Ratkaisua tähän on haettu aktiivisen tutkimus- ja tuotekehitystyön avulla.

Uuden kalvotyypin vaihtoprosessi on tehty erittäin sujuvaksi ja uudet kalvot toimivat riskittömästi asiakkaiden nykyisellä konekannalla. Boxonin henkilökunta auttaa asiakkaita löytämään optimaalisen tavan siirtyä uusien kalvojen käyttöön, ja tarvittaessa voidaan tehdä asiakaskohtaisesti räätälöityjä täydentäviä testejä jopa laboratorio-olosuhteissa.