Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

Teollisuus

Pitkän teollisen alan kokemuksemme myötä meillä on kattava käsitys eri sektorien monimutkaisista sekä erityisistä haasteista. Teollisuuslaitteiden yhä globaalimpi arvoketju on logistisesti monimutkainen, mikä vaikuttaa sekä pakkauksiin että merkintöihin.

Kun mukaan lisätään myyntiin negatiivisesti vaikuttavat piraattikopiot, yhä suuremmat kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset, liiketoimintaprosessien digitalisoinnit ja varastotoimistojen automatisoinnit, suurimman osan teollisuusyrityksistä on mietittävä uusia strategioita ja panostettava innovaatioon tuotekehityksen, uusien liiketoimintamallien, tuotemerkkityön ja kestävän kehityksen saralla. Tässä Boxon tulee mukaan kuvaan.

Väärennökset yhä suurempi ongelma

Väärennetyt osat ja tuotteet sekä alkuperäistuotteiden manipulointi ja uudelleentäyttö vaikuttavat negatiivisesti muun muassa OEM-tuotteita kohtaan osoitettuun luottamukseen ja itse tuotemerkkiin. Tämän vuoksi valikoimassamme on monia älykkäitä pakkauskonsepteja, jotka on luotu tuottamaan lisäarvoa sekä asiakkaillemme että heidän asiakkailleen.

Lue lisää