Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

Logistiikka

Digitalisaatio, monikanavainen myynti ja yhä lyhyemmät toimitusajat ovat joitakin logistiikan alan yritysten kohtaamista haasteista. Kuluttajat haluavat yhä suurempaa valinnanvapautta sekä tuotteen tilaamisen että toimituksen suhteen. Boxon ymmärtää logistiikkayritysten tarpeet ja voi tarjota älykkäitä ja käteviä pakkauskonsepteja.

Tehtävämme on auttaa yrityksiä optimoimaan materiaalivirtansa ja luoda edellytykset kustannustehokkaille kuljetuksille, niin että rutiinit pysyvät yhtenäisinä.

Lue lisää