Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0

Taso Large

Verkkokauppanne on hyvässä vauhdissa ja tarvitsette tehokkaampaa pakkaamista, jossa erilaiset koneet helpottavat pakkausprosessia ja lisäävät pakkauskapasiteettia.

Pakkauksenne on suunniteltu tuotteillenne sopiviksi ja vastaamaan tuotemerkkiänne. Uniikkien pakkaustenne lisäksi käytössänne on yksi markkinoiden laajimmista vakiotuotteiden valikoimista.

On aika keskittyä tarkastelemaan sisäisiä prosesseja. Ovatko pakkauspisteenne oikein muodostettuja? Pakkaus- ja merkintäkoneet tehostavat toimintaa. Mukautettu ja joustava ympäristö on tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnille. Pakkauskapasiteetti on hyvä mittari työpisteen onnistuneisuuden ja pakkausten käytännllisyyden ja joustavuuden mittaamiseen. Pakkausvirran helpottamiseen Boxon tarjoaa pakkaus- ja linjastosuunnittelua. Yksinkertaiset ja selkeät toimintatavat tekevät pakkaamisesta nopeaa, helppoa ja tehokasta. Tarkoituksena on myös minimoida tuotteille aiheutuvat vahingot kuljetuksessa ja jakelussa.

Varastointi lisää aina kustannuksia tai vaihtoehtoisesti varastoinnille ei vain ole tilaa. Voimme varastoida pakkaukset puolestanne ja kustannussäästöjen lisäksi parannatte likviditettiä ja saatte toimitukset vasta niitä tarvitessanne.

Verkkokauppa - kehitytään yhdessä

Taso Small

Pieni, mahdollisesti vastastartannut verkkokauppa, jonka tarve on merkintä ja helposti saatavat ja joustavat tuotteet.

Taso Medium

Toimintanne kasvaa ja tahdotte vahvistaa tuotemerkkiänne personoiduilla etiketeillä ja pakkausmateriaaleilla.

Taso Large

Verkkokauppanne on kasvanut ja tarvitsette tehokkaampaa pakkaamista, jota erilaiset pakkauskoneet helpottavat.

Taso X-Large

Toimintanne vaatii vahvan, vakaan yhteistyökumppanin varmistamaan pakkaus- ja merkintäratkaisunne.