Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Sosiaalinen vastuu

Boxonin liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin ja vahvoihin suhteisiin asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Työntekijöiden motivaatio ja pyrkimys saavuttaa hyviä tuloksia ja olla kunnnioittavassa vuorovaikutuksessa liikekumppaneidemme ja ympäristön kanssa ovat ratkaisevan tärkeitä menestyksemme kannalta.

Liiketoimintamme perustuu yksilön ja yhteisön kunnioittamiseen ja vankkaan sosiaaliseen vastuuseen.

Boxon noudattaa seuraavia sosiaalisen vastuun periaatteita:

  • Toimimme aina tavalla, joka takaa että yrityksen ja työntekijän edut eivät ole ristiriidassa.
  • Toimimme kansallisen lainsäädännön ja sosiaaliturvasopimusten mukaisesti. Kunnioitamme työntekijöidemme oikeuksia järjestäytyä. Emme hyväksy lapsityövoimaa tai pakkotyötä.
  • Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa.
  • Tarjoamme työntekijöillemme samat mahdollisuudet iästä, ihonväristä, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai etnisyydestä riippumatta.
  • Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää.
  • Tarjoamme turvallisen työympäristön.
ilmasto ja ympäristönsuojelu

Tärkeitä asioita

Vastuumme

Yritysideamme ja -strategiamme tukevat hyvää ympäristötyötä ja sosiaalista vastuuta.

Laatu ja ympäristö

Ympäristöasiat on sisällytetty Boxonin toimintaan. Suunnittelemalla ja toimimalla järjestelmällisesti ympäristö huomioon ottaen saavutetaan parannuksia.

Arvot

Keskitymme tuloksiin, positiiviseen joukkuehenkeen ja rakentamaan voittavia kumppanuuksia asiakkaidemme kanssa.

loading symbol