Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

Pakkauskoneet ja keskustelevat järjestelmät

Boozt Fashion on ollut vuodesta 2007 lähtien yksi Pohjoismaiden suurimmista vaatteiden ja muodin verkkokaupoista. Yritys koostuu verkkokaupoista boozt.com ja booztlet.com sekä kahdesta vähittäiskaupasta Tanskassa. Boxon ja Boozt ovat tehneet pakkausratkaisuihin liittyvää yhteistyötä vuodesta 2013 lähtien.

Boozt-logo2.png

Booztin projekti on ensimmäinen suuri asiakkaan kanssa suoritettu automatisointiprojekti, jossa kokonaisratkaisu integroidaan asiakkaan järjestelmään.

Asiakkaan tarve

Verkkokaupan kasvun myötä Boozt halusi kartoittaa mahdollisuuksiaan tehostaa prosessejaan. Yksi Booztin haasteista oli tyhjien pakkausten suuri määrä. Tavaravirtojen automatisointi ja järjestelmien yhdistäminen toisiinsa tehostaisi monia työvaiheita ja poistaisi manuaalisen työn.

Yhteistyö Boxonin kanssa on sujunut hyvin. Booztin COO:lle Niels Hemmingsenille yhteistyön vahvistaminen entisestään oli luonnollinen askel.

quote_37x26.png  Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme ratkaisuun ja Boxonin kanssa tehtävään työhön.

Boxonin ratkaisu

Boxonin Booztille toimittama ratkaisu koostuu useammasta osasta. Boxon toimitti kuljettimen ylimääräisiä pakkauksia varten. Lähetysten kohdalla tuotteet viedään kuljettimella suljentakoneen läpi skanneriin, jossa tilauslomakkeen tiedot luetaan ja lähetetään Booztin järjestelmään.

Lähetysvaiheen kehittynein osa on itse asiakaskunnalle lähtevä tilausvirta. Tässä vaiheessa skannataan lisätietoja siitä, mihin tuote lähetetään, miten paljon se painaa ja miten se tulee lajitella.

- Ratkaisusta tekee ainutlaatuisen se, että olemme integroineet sen koko järjestelmään. Kaikki koneiden osat ja järjestelmät keskustelevat keskenään ja toimivat yhteen, Boxon Automationin Anders Marbe sanoo.