Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

Uuden sukupolven kiristekalvot lisäävät turvallisuutta liikenteessä ja tuovat säästöjä

2018-06-20

Kuorman kiinnittäminen on liikenneturvallisuuden kannalta olennaisen tärkeää. Euroopassa on alettu yhä enenevissä määrin kiinnittämään huomioita kuorman sidontaan, käärintään ja tuotesuojaukseen liikenteessä.

Kuorma olisi kiinnitettävä siten, että se kestää ajoneuvon liikenteessä käytön aikana tapahtuvat kiihtyvyydet.” (Tienvarsitarkistusdirektiivi 2014/47/EU).

Tienvarsitarkistusdirektiivi on ollut voimassa jo vuodesta 2014. Vapaasti suomennettuna asiasta sanotaan seuraavasti. ”Kaikkien logistiikkaprosessin osapuolten, mukaan lukien pakkaajat, lastaajat, kuljetusyhtiöt, liikenteenharjoittajat ja kuljettavat, tehtävä on varmistaa, että kuorma on asianmukaisesti pakattu ja lastattu soveltuvaan ajoneuvoon” (Tienvarsitarkistusdirektiivi 2014/47/EU).

Tämä tarkoittaa, että vastuuta on nyt merkittävästi enemmän sälytetty myös pakkaajalle ja lähettäjälle.

Kokonaisvaltainen testauspalvelumme auttaa varmistamaan, että lavakäärintä on tehty standardien mukaisesti ja turvaa kuljetuksen aikaisen lavastabiliteetin.

Tunnemme voimassa olevat tienvarsidirektiivien standardit ja päivitämme tietojamme voidaksemme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.

Asiantuntijamme tekevät tuotannon kalvotestit asiakkaan tiloissa ja voimme tarjota EUMOS-laboratoriota asiakkaan käyttöön. Lisäksi toimitamme aina kirjallisen raportin testien tuloksista. 

Modernit tekniset kiristekalvot ovat erinomainen ratkaisu lavakäärintään ja tuotteiden suojaukseen.

Boxon Oy on Pohjoismaiden johtava kiristekalvojen asiantuntija. Tarjoamme markkinoiden parhaat ja nykyaikaisimmat kiristekalvot, jotka voivat tuoda taloudellisia säästöjä jopa 40%. Lavakäärinnän oikeaoppisella testauksella varmistetaan direktiivien mukainen kiinnitys, optimoidaan koneiden ja kalvojen käyttö sekä saavutetaan taloudellista hyötyä.

Näin varmistamme, että kuorma on kiinnitetty oikein ja asiakkaamme saavat maksimaalisen säästön, jota sovittaessa voidaan seurata myös vuosisäästösuunnitelman avulla.

 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

 

Lisää arvoa pakkauksella,

Boxon Oy