Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0

Anna asiakkaallesi vastaanottokokemus, joka vastaa yrityksesi mielikuvatavoitteita

3.12.2018

Ottaessani tämän aiheen käsittelyyn, päätin vertailla erilaisia vaihtoehtoja hinnan, ympäristön ja tuotteen suojaamisen näkökulmasta. Tämä tuntui luonnolliselta valinnalta, sillä olenhan tuotepäällikön tehtävässä tekemisissä erilaisten tuotteiden ja teknisten ominaisuuksien arvioimisen kanssa. Mitä enemmän pyörittelin asiaa mielessäni, sitä hankalammalta tuntui julistaa yhtä toimintatapaa tai tuotetta toistaan paremmaksi. Kysymyshän on aina loppujen lopuksi tarpeesta ja siihen parhaiten sopivan ratkaisun valinnasta.

Tuote on lähtökohtaisesti ainoa asia, mitä et voi lähetyksessäsi muuttaa. Kuljetuspakkaus ja suojaukseen tarvittavat materiaalit ovat olemassa pääsääntöisesti tuotteen ehjänä perille saamista varten. Tähän käytettävissä olevat resurssit määritellään yleensä tuotteen euromääräisen, imagollisen ja toiminnallisen arvon mukaan. Kyse on siis lähinnä siitä, miten paljon lähettäjälle ja vastaanottajalle aiheutuu haittaa vahingoittuneen tuotteen toimittamisesta.

Edellä mainittu arvo määrittelee kuinka paljon kannattaa panostaa resursseja pakkaussuunnitteluun, materiaaleihin ja käytettävissä olevaan työaikaan. Tämä ei tarkoita sitä, että alhaisemman arvon omaaviin tuotteisiin ei kannattaisi käyttää suunnitteluresursseja vaan päinvastoin, juuri silloin pitääkin etsiä tehokkaampia pakkaustapoja esim. automaation keinoin.

----------------------------------------

”UPS:n ja FeDexin tilastojen mukaan noin 1 % lähetyksistä hukkuu tai vaurioituu kuljetuksessa, joten kustannusten voidaan vähän oikaisten laskea olevan Euroopassa noin 32 miljardia euroa eli noin 1230 euroa per rekisteröity yritys (2015).”

-----------------------------------------

Pakkaussuunnittelussa puhutaan nykyään paljon myös vastaanottokokemuksesta ja miten tuotteen suojausta voidaan parantaa erilaisin keinoin. Vastaanottokokemus riippuu osittain myös vastaanottajasta, mutta positiiviseen kokemukseen vaikuttaa erityisesti pakkauksen tarkoituksenmukaisuus, siisteys, vastaanottajan mahdollisuudet pakkauksen jatkokäsittelyyn ja yleinen visuaalisuus.

 

Tätä taustaa vasten haluaisinkin korostaa tarkoituksenmukaisen kuljetuspakkauksen merkitystä kaikkiin tuotteen toimitukseen liittyvissä haasteissa. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että mitä vähemmän tarvitset pakkaustäytettä, sitä paremman vastaanottokokemuksen tuotat asiakkaallesi. Asiakkaasi luultavasti osaa - ainakin omasta mielestään - arvioida toimituksesi tehokkuutta pakkausmateriaalien ja tuotteen kunnon perusteella.

---------------------------------------

”Keskimääräinen täyttöaste Euroopan maantiekuljetuksissa on tutkimuksesta riippuen 40 % - 60 % välillä, jos tyhjänä siirrettävät rekat lasketaan mukaan. Kuljetusliiketoiminta tuottaa noin 10 % Euroopan CO²-päästöistä. Jos nostaisimme täyttöastetta 15 % eli laittaisimme tavarat paremmin suunniteltuihin kuljetusyksiköihin, Euroopan CO²-päästöt putoaisivat yksinkertaisen kaavan mukaan laskettuna n.7 - 7,5 miljoona tonnia vuodessa.  Tämä taas on mittakaavaan tuotuna suurin piirtein sama lukema kuin kaikkien kotitalouksien tuottamat päästöt Suomessa yhteensä. (Eurostat, Euroopan Parlamentti, Chalmers E2011:094 ja ACEA European Freight transport statistics 2015).”

--------------------------------------

Arvo, imago, asiakaskokemus, ilmastotalkoot… Isoja teemoja ihan yritystasollakin. Toivoisinkin, että myös yritysten johdossakin kiinnitettäisiin huomiota kuljetuspakkauksen rooliin yrityskuvan luojana.

Ja lopuksi….

Jos haluatte vähentää kuljetusvaurioita, tehostaa tilankäyttöä, parantaa vastaanottokokemusta tai jos ylipäätään tuntuu siltä, että tyhjäntilan täyttö tai pakkausprosessi vie liikaa resursseja, nykäisepä meidän reipasta myyntiedustajaamme hihasta. Mietitään yhdessä, miten hommaa saadaan parannettua. Meillä on näkemystä, kokemusta ja ideoita ihan jaettavaksi saakka.

 

Mainioin syysterveisin,

Joni Viljakainen

Tuotepäällikkö, Boxon Oy