Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

Yksilöity pakkaus

Tuotemerkki myy. Sen vuoksi tuotemerkistä on pidettävä huolta, siihen pitää panostaa ja sitä pitää vahvistaa. Jotta tuotemerkki pysyy vahvana, tarvitaan innovatiivisia paketointi- ja merkintästrategioita, jotka kattavat kaiken piraattikopioista ja asiakasuskollisuudesta älykkäisiin ja seurattavissa oleviin ratkaisuihin sekä parempaan asiakashyötyyn.

Etiketin, pakkauksen ja ostokokemuksen välinen suhde

Etiketit ja pakkaukset ovat yhä läheisemmin yhteydessä toisiinsa. Uusimman tekniikan avulla pakkauksesta, etiketistä ja koko ostokokemuksesta tulee tärkeä osa yrityksen viestintää ja profiloitumista. Toimitusajat ja markkinoille tuloajat lyhenevät tuotelanseerausten ja kampanjoiden yhteydessä. Se on selkeä kilpailuetu.

Lue lisää