Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

Optimointi Boxonin avulla

Tavaraa käsitellään paljon joka päivä. Me tiedämme, että optimaalinen ja tehokas tavaravirta on ensisijaisen tärkeä osa päivittäistä työtä. Tässä asiantuntemuksemme auttaa. Sekä yrityksen nykytilanteen että mahdollisen tulevaisuuden huomioon ottavan tarveanalyysin pohjalta luodaan mukautettu ja tehokas pakkausprosessi liiketoiminnalle.

Optimointia voi tapahtua monissa eri paikoissa – toimittajien määrä, saapuvat ja lähtevät toimitukset, automaatio, tavaroiden merkintä, ergonomia, varastonhallinta. Lista on pitkä.

Lue lisää