Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

Erikoispakkaukset

Pakkausratkaisujen kehittämiselle ja mukauttamiselle on monia syitä. Innovatiivisten, älykkäiden ja kestävien tuotteiden kysyntä kasvaa kasvavien vaatimusten vanavedessä. Vaatimuksia asettavat sekä asiakkaat, kuluttajat että yhteiskunta. Myös lakien ja alan säännösten kaltaiset tekijät vaikuttavat erikoispakkausten kehitykseen.

Asiantuntijamme ja pakkausteknikkomme muuttavat idean ainutlaatuiseksi ja luovaksi ratkaisuksi, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja joka huomioi eri vaatimukset, kuten seurattavuuden, ympäristöystävällisyyden ja käsiteltävyyden.

Boxon on materiaaliriippumaton, ja me pyrimme luomaan oikean ratkaisun ilman materiaalirajoituksia.

Autoalan Frame Tray

Frame Tray on autoalan innovatiivinen pakkausstandardi, joka mahdollistaa kustannusten optimoinnin koko logistiikka- ja toimitusketjun laajuudelta.

Kyse on optimoidusta kierrätettävästä ja esimuovatusta kaukalosta kuljetusalustasta, joka on luotu erikseen kullekin komponentille. Skaalatavassa ja mukautettavassa pakkausratkaisussa otetaan huomioon sekä kuljetukset, käsittely että pakkauksen hinta.

Lue lisää