Täydellinen valikoima
Laaja-alainen osaaminen
Painopiste lisäarvossa

Materiaalien käsittely

Sopiva materiaalinen käsittely varmistaa, että tuotteet saapuvat kunnossa asiakkaille. Nykyään tavaroita lähettävillä yrityksillä on yhä suurempi vastuu kuljetuksista sekä kuorman varmistuksen, että optimoinnin suhteen mutta myös ympäristönäkökulmasta.

Tunnista haasteet ja ehkäise pullonkauloja

Valikoima materiaalinkäsittelyyn kostuu laatikonmuodostajista teippikoneisiin, lavakäärintä- ja vannehdintakoneisiin ja robotteihin ja paljosta muusta. Pakkauskoneet helpottavat tavaroiden käsittelyä.

Tarkastelemalla jatkuvasti tuotantoa, logistiikkaa, tuotteita, saapuvia ja lähteviä toimituksia, työprosesseja, tuotemerkkivaatimuksia ja odotuksia voimme identifioida haasteet ja ehkäistä mahdollisia tulevia pullonkauloja.

Lue lisää